De dimensie ‘Korte termijn versus lange termijn oriëntatie’ uit het cultuurmodel van Hofstede

Het begrijpen van culturele verschillen is essentieel voor professionals die internationaal werken of te maken hebben met diverse culturele achtergronden. Een bekend model dat deze verschillen in kaart brengt, is het cultuurmodel van Hofstede. In een serie artikelen laten wij u kennismaken met de vijf dimensies van het cultuurmodel en koppelen dit aan concrete praktijkvoorbeelden. Deze keer de laatste dimensie: Korte termijn versus lange termijn oriëntatie.

Cultuurmodel van Hofstede

Geert Hofstede, een Nederlands sociaal psycholoog, ontwikkelde het cultuurmodel op basis van een uitgebreid onderzoek naar waarden en normen binnen verschillende landen. Hij identificeerde vijf dimensies waarop culturen van elkaar kunnen verschillen:

Dimensie ‘Korte termijn versus lange termijn oriëntatie’

De dimensie ‘Korte termijn versus lange termijn oriëntatie’ beschrijft de mate waarin een samenleving gericht is op de toekomst en langetermijndoelen, of juist meer waarde hecht aan tradities en kortetermijnresultaten.

Landen met een hoge score op deze dimensie, oftewel een lange termijn oriëntatie, kenmerken zich door een focus op de toekomst en langetermijnplanning. Ze zien het belang in van spaarzaamheid en duurzame investeringen. Ze hebben een hoog aanpassingsvermogen en bereidheid tot verandering. Ze waarderen doorzettingsvermogen en volharding bij het nastreven van gestelde doelen.

Daarentegen hebben landen met een lage score, dus een korte termijn oriëntatie, een hoge nadruk op het heden en het verleden. Er is veel respect voor tradities en sociale verplichtingen voeren de boventoon. Belangrijk in deze culturen is stabiliteit en het behouden van de status quo. Dat uit zich onder andere in een focus op snelle resultaten en kortetermijnwinst.

Praktijkvoorbeeld: Duitsland versus Brazilië

Duitsland scoort hoog op de dimensie ‘Lange termijn oriëntatie’. Dit uit zich in verschillende aspecten van de Duitse zakencultuur. Zo zijn Duitse bedrijven gericht op langetermijnplanning en duurzame groei. Er wordt veel waarde gehecht aan spaarzaamheid en investeringen. Relaties met zakenpartners worden zorgvuldig opgebouwd en onderhouden voor de lange termijn. Duitse managers zijn bereid om beslissingen te nemen die op korte termijn offers vragen, maar op lange termijn voordelig zijn.

Brazilië daarentegen scoort laag op deze dimensie en heeft dus een korte termijn oriëntatie. Dit betekent dat Braziliaanse bedrijven zich meer op kortetermijnresultaten en winst richten. Tradities en sociale verplichtingen spelen een belangrijke rol in zakelijke besluitvorming. Er is

veel minder focus op langetermijnplanning en investeringen. Braziliaanse managers hebben dan ook de neiging om beslissingen te nemen die snel resultaat opleveren, zelfs als dit ten koste gaat van de langetermijnstrategie.

Conclusie

Deze laatste dimensie uit het cultuurmodel van Hofstede biedt waardevolle inzichten in welke benadering mensen hanteren als het gaat om werk. Met goed begrip van deze en de andere dimensies is het mogelijk beter in te spelen op culturele nuances en zo effectiever samen te werken over grenzen heen. Wilt u zelf direct een slag maken in uw kennis van zaken doen binnen verschillende culturen? Onze cultuurtraining kan u daarbij helpen! Neem gerust contact op voor meer informatie.