Evaluatieformulier
  Training
  Afstemming op doelstellingen (effectiviteit) :
  Afwisseling :
  Inhoud :
  Structuur :
  Tempo van de training :
  Professionaliteit (zakelijkheid) :

  Trainer
  Voorbereiding van de lessen :
  Geven van feedback :
  Flexibiliteit :
  Inspelen op specifieke wensen :
  Motiverend :
  Contact met de trainer :

  Lesmateriaal
  Boeken, CD's :
  Kopieën :
  Video/DVD en CD-ROM :
  Gebruik van internet in de les:
  Aanvullend actueel lesmateriaal (artikelen, nieuwsopnames) :

  Instituut en lesruimtes
  De bereikbaarheid van het instituut :
  De parkeermogelijkheden :
  Lesruimtes :
  Faciliteiten :

  Resultaat
  Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen graag alleen te beantwoorden indien het taalgebied onderwerp was van de training.
  U kunt de vragen beantwoorden door middel van een van de volgende cijfercodes :
  0 = niet van toepassing
  1 = ja, meer dan verwacht
  2 = ja, naar verwachting
  3 = ja, maar minder dan verwacht
  4 = nee

  Taalgebied
  A) Heef u het idee dat uw spreekvaardigheid door deze training is verbeterd?
  B) Heef u het idee dat uw kennis van de grammatica door deze training is uitgebreid?
  C) Heef u het idee dat uw woordenschat door deze training is vergroot?
  D) Heef u het idee dat uw schrijfvaardigheid door deze training is verbeterd?
  E) Heef u het idee dat uw luistervaardigheid door deze training is verbeterd?
  F) Heef u het idee dat uw uitspraak door deze training is verbeterd?

  Wat is uw algehele tevredenheid over de training?

  Zou u de training aanbevelen aan een collega of kennis?


  Welk onderdeel was voor u het meest van nut?

  Welk onderdeel was voor u minder nuttig?

  Is er iets dat u gemist heeft in de training?

  Vervolg
  Heeft u interesse in een vervolgtraining?

  Wat is uw algehele beoordeling over de training en de organisatie?

  Mogen wij uw ervaring op onze website plaatsen? Wij zouden het zeer op prijs stellen als u in 2 of 3 regels uw ervaring zou willen delen :

  Ruimte voor opmerkingen/suggesties: