Meld u nu aan voor één van onze TaalTrainingen op Maat!

  ManVrouw
  Taal: *

  Programma: *
  Taaltraining op Maat 21 uur (7 x 3 uur) - € 1800,00 incl. lesmateriaal **
  Taaltraining op Maat 30 uur - € 2.500,00 incl. lesmateriaal **
  Taaltraining op Maat 40 uur - € 3.200,00 incl. lesmateriaal **

  Intake: *
  Telefonisch intake - €75,- **
  Uitvoerige intake, incl. persoonlijk gesprek en rapport - €175,- **
  Geen intake

  Locatie: *
  European Language Centre
  Bij u op kantoor (reiskosten worden apart berekend)
  Elders, nl:

  Met ingang van:

  Opmerkingen, bijzonderheden:

  Ik ga akkoord met de voorwaarden

  BETALINGSVOORWAARDEN

  1. Het cursusgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.
  2. Indien het totale factuurbedrag niet binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum is ontvangen op
   rekening van European Language Centre, behouden wij ons het recht voor om de training onmiddellijk op te
   schorten tot het moment waarop de volledige betaling is ontvangen.
  3. Alle kosten gemaakt in een incassoprocedure komen ten laste van de opdrachtgever.

  TRAININGS & ANNULERINGSVOORWAARDEN

  1. Indien u verhinderd bent voor het volgen van een les op een afgesproken datum en tijdstip,
   verzoeken wij u om uw verhindering tenminste 24 uur (48 uur voor in-company trainingen en voor lessen
   van 4 of meer uren per dag) van tevoren aan ons kenbaar te maken.
   Bij annulering binnen 24 uur (48 uur voor in-company trainingen en voor lessen van 4 of meer uren
   per dag) van de afgesproken datum en tijdstip, om welke reden dan ook, zijn wij helaas genoodzaakt
   de lesuren in rekening te brengen.
   Annuleringen kunt u uitsluitend telefonisch, en op werkdagen van maandag tot en met vrijdag
   tussen 8:30 uur en 17:30 uur, aan ons doorgeven.
  2. Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvang van de training is 50% van het cursusgeld
   verschuldigd. Bij annulering binnen 7 dagen voor de aanvang van de training is 75% van het cursusgeld
   verschuldigd. Na aanvang van de training, dient bij annulering het volledige cursusbedrag van de
   afgesproken termijn te worden betaald en is een restitutie niet mogelijk. De nog openstaande lesuren
   kunnen wel worden opgenomen door een andere deelnemer van hetzelfde bedrijf met hetzelfde
   factuuradres. Deze lesuren dienen binnen 4 weken na de laatstgenoten les van de afgebroken training
   te worden opgenomen. Opname is alleen mogelijk na betaling van € 150,00 administratiekosten.
  3. U kunt maximaal 20% van het aantal overeengekomen lessen verschuiven (exclusief vakanties en
   nationale feestdagen). Indien u meer dan 20% van het aantal overeengekomen lessen verschuift, dan
   kunnen wij de beschikbaarheid van de trainer helaas niet meer garanderen.
  4. Bij een training van minder dan 60 uur dienen alle lessen uiterlijk binnen 12 maanden vanaf de
   factuurdatum te worden gevolgd. Alle na deze periode nog openstaande lessen komen automatisch te
   vervallen.

  *) Verplichte velden.
  **) Bedragen zijn excl. BTW