De dimensie ‘masculiniteit vs. femininiteit’ uit het cultuurmodel van Hofstede

Het begrijpen van culturele verschillen is essentieel voor professionals die internationaal werken of te maken hebben met diverse culturele achtergronden. Een bekend model dat deze verschillen in kaart brengt, is het cultuurmodel van Hofstede. In een serie artikelen laten wij u kennismaken met de vijf dimensies van het cultuurmodel en koppelen dit aan concrete praktijkvoorbeelden. Deze keer de derde dimensie: masculiniteit vs. femininiteit.

Cultuurmodel van Hofstede

Geert Hofstede, een Nederlands sociaal psycholoog, ontwikkelde het cultuurmodel op basis van een uitgebreid onderzoek naar waarden en normen binnen verschillende landen. Hij identificeerde vijf dimensies waarop culturen van elkaar kunnen verschillen:

Dimensie ‘masculiniteit versus femininiteit’

De dimensie ‘masculiniteit versus femininiteit’ heeft betrekking op de mate waarin een samenleving waarde hecht aan traditionele mannelijke of vrouwelijke eigenschappen en rollen. Masculiniteit wordt hierbij gekenmerkt door assertiviteit, competitiviteit en het streven naar materiële succes. In masculiene samenlevingen zijn mannen vaak dominant en wordt er nadruk gelegd op prestatiegerichtheid en ambitie.

Femininiteit daarentegen wordt gekenmerkt door bescheidenheid, zorgzaamheid en de nadruk op kwaliteit van leven (voor iedereen). In feminiene samenlevingen worden mannelijke en vrouwelijke rollen als gelijkwaardig beschouwd en ligt de nadruk op samenwerking en het creëren van een harmonieuze omgeving.

Praktijkvoorbeeld: Japan versus Zweden

Een praktijkvoorbeeld van twee landen aan weerszijden van deze dimensie zijn Japan en Zweden. Japan is een typisch voorbeeld van een masculiene samenleving, waar traditionele mannelijke eigenschappen zoals competitie en ambitie heel hoog in het vaandel staan. Binnen het bedrijfsleven wordt hier veel waarde gehecht aan status en succes. Mannen worden verwacht zich volledig te wijden aan hun werk, terwijl vrouwen relatief vaak minder kansen krijgen.

Aan de andere kant hebben we Zweden, een land dat bekend staat om zijn gelijkwaardige samenleving. Het is daarmee een typisch voorbeeld van een land waar traditioneel vrouwelijke eigenschappen belangrijk zijn.  In Zweden hecht men veel waarde aan gendergelijkheid en er is een sterke nadruk op het creëren van een balans tussen werk en privéleven. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten en kansen. Ook sociale zekerheid en welzijn zijn belangrijk in de Zweedse samenleving.

Deze dimensie van het cultuurmodel kan belangrijke effecten hebben voor internationale samenwerking en zakendoen. Bij het betreden van een nieuwe markt is het van belang om de culturele context te begrijpen en rekening te houden met de heersende waarden en normen. In masculiene samenlevingen kan het bijvoorbeeld nodig zijn om competitieve en assertieve benaderingen te hanteren, terwijl in feminiene samenlevingen juist nadruk gelegd moet worden op samenwerking en het creëren van een harmonieuze omgeving.

Conclusie

Deze derde dimensie uit het cultuurmodel van Hofstede biedt waardevolle inzichten in welke benadering mensen hanteren als het gaat om werk. Het begrip van deze dimensie kan professionals helpen om effectiever te communiceren, samen te werken en interculturele relaties op te bouwen.

Volgende maand verschijnt het vierde artikel in deze reeks waarbij we inzoomen op de dimensie Afstand tot onzekerheid (uncertainty avoidance). Wilt u direct een slag maken in uw kennis van zaken doen binnen verschillende culturen? Onze cultuurtraining kan u daarbij helpen! Neem gerust contact op voor meer informatie.