Doe de test:

Vraag 1 van 3

Op welke termijn wilt u de gewenste kennis hebben opgedaan?

  • Binnen enkele weken
  • Binnen enkele maanden
  • Binnen enkele maanden tot een jaar

Welk budget heeft u beschikbaar (in bedragen exclusief BTW)?

  • € 2.000 - € 3.000
  • € 3.000 - € 4.000
  • € 4.000 - € 6.000

Welke kennis heeft u van de taal?

  • Geen of zeer weinig
  • Geringe tot middelmatige kennis
  • Goede kennis