De dimensie ‘afstand tot onzekerheid’ uit het cultuurmodel van Hofstede

Het begrijpen van culturele verschillen is essentieel voor professionals die internationaal werken of te maken hebben met diverse culturele achtergronden. Een bekend model dat deze verschillen in kaart brengt, is het cultuurmodel van Hofstede. In een serie artikelen laten wij u kennismaken met de vijf dimensies van het cultuurmodel en koppelen dit aan concrete praktijkvoorbeelden. Deze keer de vierde dimensie: afstand tot onzekerheid.

Cultuurmodel van Hofstede

Geert Hofstede, een Nederlands sociaal psycholoog, ontwikkelde het cultuurmodel op basis van een uitgebreid onderzoek naar waarden en normen binnen verschillende landen. Hij identificeerde vijf dimensies waarop culturen van elkaar kunnen verschillen:

Dimensie ‘afstand tot onzekerheid’

Onzekerheidsvermijding, ook wel ‘afstand tot onzekerheid’ genoemd, verwijst naar de mate waarin leden van een samenleving zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties. Het gaat om de manier waarop een cultuur omgaat met de inherente onzekerheid van het leven en hoe men probeert deze onzekerheid te beheersen of te minimaliseren.

Culturen met een hoge mate van onzekerheidsvermijding neigen naar striktere regels en voorschriften en gestructureerde, voorspelbare situaties. Ze hebben een grotere weerstand tegen verandering en innovatie en meer behoefte aan stabiliteit en zekerheid.

Daarentegen zijn culturen met een lage onzekerheidsvermijding eerder geneigd tot flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ze hebben een hogere tolerantie voor ambiguïteit en meer openheid voor nieuwe ideeën en veranderingen. Deze landen kennen doorgaans minder regels en meer ruimte voor individuele interpretatie.

Praktijkvoorbeeld: Griekenland versus Singapore

Griekenland is een goed voorbeeld van een land dat hoog scoort op de dimensie ‘afstand tot onzekerheid’. Zij hebben cultureel gezien een sterke behoefte aan formaliteiten, een grotere voorkeur voor gestructureerde situaties en een emotionele behoefte aan zekerheid. In de zakelijke context uit zich dit in een meer hiërarchische organisatiestructuur, gedetailleerde planningen en contracten en een voorkeur voor langdurige relaties met vertrouwde partners.

Aan de andere staat bijvoorbeeld Singapore, dat laag scoort op de dimensie afstand tot onzekerheid. Hier hebben ze cultureel gezien een grotere tolerantie voor onzekerheid en ambiguïteit, een flexibelere houding tegenover verandering en innovatie en een hoge focus op goede resultaten in plaats van strikte regels en procedures. In de Singaporese zakelijke wereld is een grotere bereidheid om risico’s te nemen, kennen ze een pragmatische aanpak van problemen en een openheid voor internationale samenwerking en nieuwe markten.

Conclusie

Deze vierde dimensie uit het cultuurmodel van Hofstede biedt waardevolle inzichten in welke benadering mensen hanteren als het gaat om werk en zakendoen. Met goed begrip van deze en de andere dimensies is het mogelijk beter in te spelen op culturele nuances en zo effectiever samen te werken over grenzen heen.

Volgende maand verschijnt het zesde artikel in deze reeks, waarbij we inzoomen op de dimensie ‘Korte termijn versus lange termijn oriëntatie’. Wilt u direct een slag maken in uw kennis van zaken doen binnen verschillende culturen? Onze cultuurtraining kan u daarbij helpen! Neem gerust contact op voor meer informatie.