Sleutelzinnen

Houd deze zinnen bij de hand en vergaderen in het Engels is ineens een stuk makkelijker en daarmee leuker!

Iemand voorstellen of aangeven dat iemand afwezig is

Ik zou Kate graag willen voorstellen. I would like to introduce Kate.
We zijn blij om Kate te verwelkomen. We are pleased to welcome Kate.
Kate, kun jij ons kort iets over jezelf vertellen? Kate, could you tell us a little about yourself and what you do?
Kate kon er vandaag helaas niet bij zijn. Unfortunately, Kate could not be here today.
Is iedereen aanwezig die aanwezig zou moeten zijn? Is everybody here who should be here?

 

De vergadering starten en de agenda bepalen

Ik wil jullie graag welkom heten. I would like to welcome you all.
Bedankt (allemaal) voor je komst. Thank you (all) for coming.
Laten we beginnen. Let’s get started.
Het doel van deze vergadering is… The purpose of this meeting is…
We hebben veel te bespreken vandaag. We have a lot to cover today.
Het eerste punt op de agenda is… The first item on the agenda is…
Het volgende onderwerp is… The next item is…
Laten we naar het volgende onderwerp gaan. Let’s move on to the next topic.
Als laatste hebben we het over… And finally, we’ll discuss…

 

Iemands mening vragen en je mening geven

Ik zou jouw mening graag horen. I would like to hear your point of view.
Wat denk jij? What do you think?
Ik wil er graag op wijzen dat… I would like to point out that…
Naar mijn idee… In my opinion…
Ik ben bang dat ik het daarover niet met je eens ben. I’m afraid I would have to disagree with you on that.

 

Iets controleren, vragen om verduidelijking of iets uitstellen

Als ik jou goed begrijp, dan bedoel je… If I understand you correctly, you are saying…
Wat bedoel je precies? What do you mean, exactly?
Kun je me uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Could you explain to me how that works?
Laten we dit tijdens een volgende meeting bespreken. Let’s save this for another meeting.

 

Beleefd onderbreken

Mag ik even wat zeggen? Could I say something, please?
Sorry dat ik je onderbreek, maar… Sorry to interrupt, but…
Ik heb twee punten die ik graag wil maken. I have two points I would like to make.

 

De vergadering sluiten

Ik denk dat dit alles is voor vandaag. I think that’s all for today.
Heeft iemand anders nog iets toe te voegen? Does anybody else have anything to add?
Om samen te vatten… To sum up…
Stuur me gerust een e-mail als je vragen hebt over deze vergadering. Feel free to send me an e-mail if you have any questions about this meeting
Zullen we gelijk een nieuwe meeting inplannen? Shall we schedule a new meeting right away?
Bedankt voor jullie inbreng. Thank you all for your input.
Ik wil graag iedereen bedanken voor zijn/haar tijd en inbreng. I would like to thank everyone for their time and sharing their thoughts today.