Het cultuurmodel van Hofstede: een hulpmiddel voor zakelijke professionals

Culturele verschillen zijn van grote invloed op internationaal zaken doen, dat hoeven wij u niet te vertellen. De komende maanden laten we zien hoe groot die verschillen kunnen zijn, hoe belangrijk het is om die verschillen te begrijpen en hoe het cultuurmodel van Hofstede daarin een handig hulpmiddel kan zijn. We hebben daarbij oog voor de impact van verschillen in normen en waarden en de verschillende communicatiestijlen op het wereldtoneel. Dit eerste artikel is bedoeld als introductie op het cultuurmodel van Hofstede.

Wie was Geert Hofstede?

Geert Hofstede (1928-2002) was een gerenommeerde Nederlandse sociaal psycholoog en onderzoeker op het gebied van interculturele communicatie. Hij begon zijn carrière bij IBM, waar hij de basis legde voor zijn invloedrijke cultuurmodel. Hofstede’s cultuurmodel is gebaseerd op uitgebreid onderzoek naar verschillende landen en hun culturen. Hij identificeerde vijf dimensies die de basis vormen voor het begrijpen van culturele verschillen: machtsafstand, individualisme versus collectivisme, masculiniteit versus femininiteit, onzekerheidsvermijding en langetermijn- versus korte termijnoriëntatie.

De vijf dimensies van het cultuurmodel van Hofstede

De eerste dimensie is de machtsafstand. Dit meet hoe een samenleving omgaat met hiërarchie en ongelijkheid. De tweede dimensie gaat over individualisme versus collectivisme. Hier wordt gekeken naar de mate waarin individuele prestaties of groepsbelangen centraal staan in de samenleving. De derde dimensie draait om masculiniteit versus femininiteit en relateert aan de nadruk op assertiviteit en competitie versus zorgzaamheid en samenwerking. De vierde dimensie is de onzekerheidsvermijding. Deze dimensie beschrijft hoeveel een samenleving risico’s vermijdt of juist accepteert. Ten slotte richt de dimensie van langetermijn- versus korte termijnoriëntatie zich op het perspectief van directe resultaten versus toekomstige beloningen.

De komende maanden lichten we elke maand één van deze vijf dimensies toe. We noemen de verschillen, bespreken hoe Nederland hierin staat en gebruiken daarbij sprekende praktijkvoorbeelden.

Toepassing van het cultuurmodel bij internationaal zaken doen

Door het cultuurmodel van Hofstede te gebruiken, kunnen zakelijke professionals culturele verschillen beter begrijpen. Dit helpt om strategieën te ontwikkelen om effectiever te communiceren en samen te werken met mensen uit andere culturen. Bijvoorbeeld, in landen met een hoge machtsafstand kan het belangrijk zijn om respect voor autoriteit te tonen, terwijl in landen met een lage machtsafstand meer informele relaties worden gewaardeerd.

Het ontwikkelen van dergelijke culturele sensitiviteit stelt professionals in staat om respectvolle en gelijkwaardige relaties op te bouwen met collega’s, klanten en partners van  over de hele wereld. Door rekening te houden met culturele normen en waarden kunnen zakelijke professionals hun invloed vergroten en succes boeken op internationaal niveau.

Conclusie

Volgende maand verschijnt het tweede artikel in deze reeks waarbij we inzoomen op de dimensie machtsafstand. Wilt u direct een slag maken in uw kennis van zaken doen binnen verschillende culturen? Onze cultuurtraining kan u daarbij helpen! Neem gerust contact op voor meer informatie.