Tips om leerlingen te motiveren

Taaltrainingen jongerenDe docent motiveert niet. Slechts 42 procent van de scholieren is tevreden over de manier waarop wordt lesgegeven. In een reeks provinciedebatten vroeg het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) driehonderd leerlingen uitgebreid naar hun ervaringen. De leerlingen zijn tussen de 13 en 19 jaar, komend van 90 middelbare scholen, van alle niveaus. Opvallende uitkomst: veel scholen schieten door in het gebruik van innovatieve lesmethoden.

Tien tips om de scholier te motiveren:

  • Vertel duidelijk waarom: wat doe je met dit vak na de middelbare school?
  • Koppel de lesstof aan de actualiteit: het begrijpen en verklaren van dagelijkse gebeurtenissen.
  • Breng lesstof in de praktijk: lessen die scholieren richten op hun latere, professionele leven.
  • Wees positief, maar geen vriend: orde houden wordt consequent als kerncompetitie genoemd.
  • Varieer met werkvormen.
  • Gebruik alleen digitale leermiddelen als je weet hoe.
  • Beloon goede inzet: complimenten werken, straf niet.
  • Geef scholieren keuzes en daag ze uit: zelf leerdoelen en een werkplan maken motiveert.
  • Bied meer dan het boek: scholieren geven aan dat gemotiveerd raken als docenten kennis aanreiken die verwondert.
  • Sta open voor kritiek.

Bron: Trouw, 24 juni 2015

Unieke leermethode

Bij onze jongerentrainingen maken we gebruik van een unieke leermethode, die gericht is op praktijkoefeningen in de doeltaal en communicatie. Lessen en ontspanningsactiviteiten worden afgewisseld, zodat jongeren van overal ter wereld de hele dag lang worden ondergedompeld in de taal die ze studeren. Zo ontwikkelen ze hun communicatieve vaardigheden in realistische situaties en boeken ze snelle en duurzame vooruitgang. Na afloop evalueren we uitgebreid. De uitkomsten gebruiken we om onze trainingen te optimaliseren. Bel gerust voor meer informatie, tel (020) 609 79 70.