Taalweetje: Aboriginal-talen stammen allemaal af van één oertaal

Taaltraining voor professionals in AmsterdamHet werd al langer vermoed, en recent onderzoek bevestigt het: alle circa 250 Aboriginal-talen die op het Australische continent gesproken werden en worden, stammen af van één oervorm – het proto-Australisch – dat waarschijnlijk zo’n 12.000 jaar geleden gesproken werd. De theorie is dat er destijds een kleine groep mensen in het noorden van Australië was aangekomen, waarna de groep zich over het continent verspreidde. De vele talen ontstonden in van elkaar geïsoleerde stammen.
In het onderzoek werden alle Aboriginal-talen met elkaar vergeleken. Daarbij kwamen systematische verschillen en overeenkomsten aan het licht, die de theorie van een gemeenschappelijke voorloper bevestigen.

Bron: https://onzetaal.nl

Hedendaagse talen

Voor het leren van vele hedendaagse talen bent u bij European Language Centre aan het goede adres. Bel gerust voor meer informatie over onze zakelijke taaltrainingen: tel (020) 609 79 70. Of stuur een e-mail naar: info@europeanlanguagecentre.nl.