Taal bepaalt je identiteit

Taal is niet alleen een communicatiemiddel. Het heeft ook een sociale functie. Taal is belangrijk voor wie je bent, het bepaalt je identiteit.

Door middel van taal kunnen we sociale relaties aangaan in de samenleving. Je kunt met taal aanduiden dat je tot een bepaalde groep behoort of dat je je met een bepaalde groep wilt identificeren. Door het kiezen van woorden, klanken of andere vormen kun je laten zien bij welke groep je hoort of zou willen horen. Bijvoorbeeld: een wetenschapper die vaktaal gebruikt, laat zien dat hij tot een bepaald vakgebied behoort. Taal is het belangrijkste uitdrukkingsmiddel van identiteit!

Taal- en cultuurtrainingen voor professionals in Amsterdam

Gerard de Jong

Tot deze conclusie kwam ook journalist Gerard de Jong. De Jong heeft een roman geschreven in het Bildts, een mengvorm van het Nederlands en het Fries. In een artikel in Trouw op 4 januari j.l. vertelt hij over zijn passie voor het Bildts. De hoofdpersoon uit zijn deels autobiografische boek denkt na over zijn wortels en ontdekt dat je je nooit kunt losmaken van waar je vandaan komt. Dit is ook wat De Jong ontdekte tijdens zijn leven: “Taal is identiteit en een wezenlijk onderdeel van wie we zijn”.

Wilt u écht contact maken, leer dan de taal

Bent u verhuisd (of gaat u verhuizen) naar een land waar ze een andere taal spreken, dan loont het om de taal te leren. U gaat zich meer thuis voelen als u de taal spreekt. Ook als u zakelijk de grens over wilt, is het zinvol de taal te leren. U wint er vertrouwen mee. Daarnaast kunt u pas écht contact maken, als u dezelfde taal spreekt.

Wilt u een taal leren? Onze trainers zijn native speakers en helpen u hier graag bij. U leert daarbij ook de (culturele) achtergronden van waaruit de taal zich heeft ontwikkeld. Bel gerust voor meer informatie over onze taal- en cultuurtrainingen: tel +31 20 609 79 70.