Plaatsnamen die (on)prettige associaties oproepen

Ton den Boon

Taaltrainingen voor professionals in AmsterdamIn 2015 publiceerde HP/De Tijd een lijst met de meest deprimerende plaatsnamen in ons land. Het Brabantse buurtschap Hellegat stond er op, evenals de Groningse gehuchten Tranendal en Doodstil. De ongunstige betekenis van deze woordcombinaties wordt kennelijk geassocieerd met de topografische naam, waardoor de kwaliteit van het leven ter plekke op voorhand lijkt te zijn bepaald: nomen est omen. Valt er wel wat te beleven in Doodstil en kun je domweg gelukkig worden in Tranendal?
Namen van plaatsen, streken en buurten kunnen bij taalgebruikers ook positieve emoties oproepen. Zo somt een personage in de roman ‘Bougainville’ van F. Springer de plaatsen op die hij vanwege hun naam zou willen bezoeken: ‘Cape Farewell in Nieuw-Zeeland en Alice Springs in Australië, Mandalay in Burma, Bougainville in de Stille Zuidzee, Cox’s Bazaar aan de Golf van Bengalen’.
Voor het gevoel dat een toponiem oproept, bestaat bij mijn weten geen courant woord in onze taal. Topofilie is althans niet ingeburgerd, evenmin als topofobie. In het Engels en Duits bestaan er wel pendanten: topophilia/Topophilie, topophobia/Topophobie. Het zijn psychologische vaktermen die verwijzen naar de (voor)liefde, respectievelijk de vrees voor een plaats.

Bron: Taalbank

Een taal goed leren betekent investeren

Zoals we in de bovenstaande column kunnen lezen bestaat er in het Nederlands voor het gevoel ‘(voor)liefde, respectievelijk vrees voor een plaats’ geen ingeburgerd woord. Dit gevoel moet daarom omschreven worden. Maar, iedere taal kent veel woorden en uitdrukkingen en soms kun je met verschillende woorden hetzelfde vertellen. Daarom kost het tijd om een taal goed onder de knie te krijgen. Een taal echt goed leren betekent daarom investeren. Onze trainers kunnen u hierbij helpen. Zij zijn allen native speaker en spreken ook Nederlands, wat betekent dat ze tijdens de taaltrainingen taalverschillen goed uit kunnen leggen. Bel gerust voor meer informatie, tel +31 (0)20 609 79 70. Of stuur een e-mail naar: info@europeanlanguagecentre.nl.