Nederlandse werkgever stelt steeds hogere opleidingseisen

taalcursussen voor professionalsDe Nederlandse arbeidsmarkt stelt steeds hogere opleidingseisen. Hbo- en universitaire diploma’s zijn in toenemende mate vereist, en ook de bestaande banen van middengroepen vergen hogere vaardigheden. Die conclusie trekt het Maastrichtse Researchcentrum voor Opleiding en Arbeidsmarkt (ROA), in zijn tweejaarlijks onderzoek naar baankansen voor schoolverlaters.
Beroepen worden specialistischer van aard, en Nederland schuift steeds verder op naar het hogere segment. Werkgevers drijven hun opleidingseisen door en daaruit volgt dat studenten steeds langer in de schoolbanken blijven zitten, legt ROA-onderzoeker Didier Fouarge uit.
Volgens het ROA wijzen de instroomprognoses erop dat het gemiddelde opleidingsniveau van jongeren in Nederland de komende jaren verder stijgt. De instroom vanuit mbo-2 en mbo-3 zal de komende jaren dalen. Daaruit mag volgens Fouarge niet de conclusie worden getrokken dat de middelbaar geschoolde populatie zal worden verdrongen. Wel zal er volgens hem verdringing blijven aan de onderkant. Werknemers met alleen een vmbo-diploma of lager worden daar het slachtoffer van. ‘Het is riskanter dan ooit om af te haken op school’.

Bron: Het Financieele Dagblad, 10 december 2015

Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt met je talenkennis

Bedrijven en organisaties werken steeds internationaler. Talenkennis is dan ook een pré voor uw kansen op de arbeidsmarkt. European Language Centre kan u helpen bij het vergroten/uitbreiden hiervan. We geven taaltrainingen voor professionals in bijna alle talen.
Bel gerust voor meer informatie, tel (020) 609 79 70.