Misverstanden in internationale teams

Als er zaken gedaan moeten worden, doet afkomst er meer toe dan we denken. In onderstaand bericht gaan we in op het verschil tussen Amerikanen en Fransen in functioneringsgesprekken. Werk je in een internationaal team en ben je hiervan niet op de hoogte, dan kan dit leiden tot vervelende misstappen.

Cultuurtrainingen voor professionalsAls je een Fransman voorafgaand aan de start van een opdracht in Amerika vraagt naar het grootste verschil tussen de Amerikanen en de Fransen, dan heb je een grote kans dat het antwoord is: Amerikanen zijn veel explicieter, praktischer en transparanter dan wij. Dat klopt, maar alleen niet wanneer managers hun ondergeschikten feedback geven. In een Franse omgeving wordt positieve feedback vaak impliciet gegeven, terwijl negatieve feedback directer wordt geuit. In de Verenigde Staten geldt precies het tegenovergestelde. Amerikaanse managers geven meestal rechtstreeks positieve feedback terwijl ze negatieve boodschappen in positieve, bemoedigende taal proberen te verpakken. Dus als een Fransman na een functioneringsgesprek met een Amerikaanse manager naar buiten stapt en veel complimenten heeft gehoord en, in zijn oren, wat onbeduidende negatieve feedback, dan is hij waarschijnlijk heel blij.
Als de Fransman op de hoogte was geweest van deze Amerikaanse aanpak bij functioneringsgesprekken, dan had hij het negatieve gedeelte van de beoordeling zwaarder laten wegen dan hij had gedaan als dit afkomstig was geweest van een Franse baas.
Gewapend met hetzelfde inzicht zou de Amerikaanse manager zijn boodschap voor de Fransman op een andere manier kunnen hebben geformuleerd. Hij zou gezegd kunnen hebben: ‘Als ik een functioneringsgesprek voer noem ik altijd eerst drie of vier punten waarvan ik vind dat ze goed gaan. Daarna stap ik over op het echt belangrijke gedeelte van het gesprek, dat natuurlijk gaat over verbeterpunten’. Kennis van andere culturen en uitleggen wat je doet kan misverstanden ondervangen en legt de basis voor beter teamwork.

Bron: The Culture Map van Erin Meyer

Volg een cultuurtraining en kom goed beslagen ten ijs!

Om succesvol zaken te doen moet u op de hoogte zijn van onder andere culturele-, hiërarchische- en communicatieverschillen. In onze taaltrainingen komen hier aspecten van aan bod, maar voor verdieping bieden wij nu ook cultuurtrainingen aan! Wilt u goed beslagen ten ijs komen? Neem voor meer informatie over onze cultuurtrainingen contact met ons op: tel (020) 609 79 70. Of stuur een e-mail naar: info@europeanlanguagecentre.nl.