7 veelgemaakte spelfouten in zakelijke teksten

Nederlands leren voor professionalsFouten in teksten maken we bijna allemaal. Vaak komt het door haast of slordigheid. Maar soms worden woorden verkeerd gespeld zonder dat mensen dit beseffen. Een fout in een zakelijke tekst kan ervoor zorgen dat uw professionaliteit in twijfel wordt getrokken. Dit wilt u natuurlijk niet. In dit artikel vindt u daarom 7 veelgemaakte spelfouten in zakelijke teksten. Doe er uw voordeel mee!

1. PDF bestand of pdf-bestand?

Juist is pdf-bestand.

Voorheen werd de spelling PDF gebruikt. Inmiddels is het begrip zo ingeburgerd dat pdf met kleine letters geschreven wordt. Als een samengesteld woord bestaat uit een afkorting en een zelfstandig naamwoord, dan moet er tussen deze twee een koppelteken worden geplaatst. Vandaar ook e-mail in plaats van email. Het woord e-mail is namelijk een verkorting van het Engelse electronic mail.

2. Teveel of te veel?

Wanneer schrijft u teveel aan elkaar en wanneer schrijft u te veel met een spatie?

U schrijft de woorden los wanneer u het kunt vervangen door ‘te weinig’.
Dus: Zijn rapport bevat te veel (te weinig) pagina’s.

Teveel schrijft u aan elkaar wanneer u het kunt vervangen door ‘het/een overschot’. Dus: Zijn rapport bevat een teveel (overschot) aan schrijffouten.

3. Dat of wat?

Het rapport dat ik geschreven heb of het rapport wat ik geschreven heb?

Juist is het adviesrapport dat ik heb geschreven.

Dat gebruikt u wanneer u verwijst naar een zelfstandig naamwoord. Wat gebruikt u wanneer u verwijst naar een onbepaald (niet specifiek) woord zoals iets, niets of alles. Zin 1 is in dit geval dus correct, want dat verwijst naar een zelfstandig naamwoord (het rapport).

4. Ervan uitgaan, er vanuit gaan of ervanuitgaan?

Juist is ervan uitgaan.

Uitgaan van is het hele werkwoord. Dat betekent dat uit aan het werkwoord vast zit en van niet. Van wordt dus gekoppeld aan het andere bijwoord en uit niet. Het wordt dan: ervan uitgaan en ‘Wij gaan ervan uit dat…’.

5. ‘Ik besef me dat ik te laat ben’

Veel mensen realiseren zich niet dat deze zin fout geschreven is. De werkwoorden zich realiseren en beseffen (dus zonder zich) zijn met elkaar vermengd tot: zich beseffen.

Wel goed is:
Ik besef (werkwoord: beseffen) dat ik te laat ben.
Ik realiseer mij (werkwoord: zich realiseren) dat ik te laat ben.

6. Whatsappen of WhatsAppen

Juist is whatsappen.

WhatsApp is een eigennaam en moet daarom, zoals de bedenker van de naam het verzonnen heeft, met twee hoofdletters geschreven worden. Gebruikt u het woord als soortnaam, in de betekenis ‘een via WhatsApp verstuurd bericht’, dan schrijft u whatsapp. Als u het woord als werkwoord gebruikt, dan moeten de hoofdletters altijd achterwege worden gelaten, dus: whatsappen.

7. Geemaild, gee-maild of ge-e-maild

Juist is ge-e-maild.

U schrijft ge-e-maild, omdat het werkwoord e-mailen een losse ‘e’ (de afkorting van electronic) plus het woord mailen bevat. Als er ‘ge’ voor een losse letter komt, moet er altijd een koppelteken tussen. Dus ge-i-bankierd en dus ook ge-e-maild.

Onze trainers zijn kundig en up-to-date

Wilt u de Nederlandse taal (beter) onder de knie krijgen? Onze trainers helpen u hier graag bij. U leert daarbij ook de (culturele) achtergronden van waaruit de taal zich heeft ontwikkeld. Bel gerust voor meer informatie over onze taaltraining Nederlands (of een andere taal), tel +31 20 609 79 70.