ELC trotse partner MVO Nederland

Duurzaamheid is een begrip dat centraal staat in alle keuzes die we bij
European Language Centre maken. Of dit nu gaat om ons personeelsbeleid, de inkoop van producten, bankzaken of de samenwerking met partners voor onze trainingen. We willen niet alleen zorgdragen voor de huidige maatschappij, maar ook die van de toekomst.

Om die reden zijn we partner geworden van MVO-Nederland, het bedrijven-netwerk van duurzame ondernemers. Samen met MVO Nederland gaan we actief aan de slag met het nog verder toekomstbestendig maken van onze organisatie. Dit gebeurt aan de hand van een zevental thema’s: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie. We houden u op de hoogte van onze geboekte progressie!

MVO Nederland partner European Language Centre