3 tips voor een sterke teamgeest bij global management

Werkt uw team verspreid over de wereld? Dan is het lastig om met elkaar te communiceren door het verschil in tijdzones. Daarnaast maken de verschillende talen en achtergronden het managen nog eens een extra grote uitdaging. Maar wanneer het u lukt om cultuurverschillen te overbruggen, is het werken met verschillende culturen motiverend en verrijkend. Een bijkomend voordeel is dat er 24 uur per dag iemand aan een project kan werken😊.
Saamhorigheid is essentieel voor een sterke teamgeest, maar hoe bereik je dat?
3 tips:

  1. Zorg voor een effectieve managementstijl
    Directe controle en optreden als facilitator zijn twee uitersten op het gebied van managementstijlen. Beide werken niet bij international management. Je moet op zoek naar een balans tussen beide: als manager de leiding nemen en vertrouwen wekken en daarnaast delegeren. Tip: gebruik een project management tool om ervoor te zorgen dat iedereen weet welke doelen je als team wilt bereiken en wie wat doet.
  2. Kies voor een expliciete communicatiestijl
    Het is belangrijk dat iedereen binnen het team weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Wat zijn de doelstellingen, welke taken zijn er, wie doet wat enzovoort. Om verwarring te voorkomen en een internationaal team effectief te leiden, is een expliciete communicatiestijl essentieel.
  3. Creëer een gemeenschappelijke cultuur
    Per cultuur kunnen opvattingen over onder andere tijd, hiërarchie en communicatie verschillen. Dit kan leiden tot misverstanden en irritaties. Doe daarom kennis op van de culturen van de verschillende teamleden. Creëer vervolgens een gemeenschappelijke cultuur dat is gebaseerd op synergie en met als doel het werk samen uitvoeren. Maak afspraken over onder andere besluitvorming, communicatiestijl, hoe om te gaan met deadlines en het geven van feedback.

Management of Remote Teams-programma

Heeft u behoefte aan (extra) kennis en vaardigheden op het gebied van global management? Wij helpen u graag. Ons 1-daagse Management op Remote Teams-programma helpt u die vaardigheden te ontwikkelen die u nodig heeft om effectief leiding te geven aan een geografisch verspreid multicultureel team. Wilt u meer informatie over deze en/of andere trainingen op het gebied van taal en cultuur? Bel gerust voor meer informatie, +31 20 609 79 70.