Laat het Nederlands en het Engels niet verder verleppen!

De mening van Maarten Asscher, schrijver. Eerder werkte hij onder meer als uitgever en boekhandelaar.

Taaltrainingen voor professionals in AmsterdamEr bestaat een beweging in Nederland die onder de leus Against English een einde wil maken aan de veelheid van Engelstalige opleidingen aan onze universiteiten. Ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft maatregelen tegen het Engels aangekondigd. Terwijl er juist moet worden geïnvesteerd in zowel het Nederlands als het Engels.

Slechts drie promille van de wereldbevolking beheerst het Nederlands. Ons nationale taaldruppeltje is dus heel klein op de gloeiende wereldplaat. Daarom is het extra zorgelijk dat het Nederlands er binnen ons onderwijssysteem zo verlept bij staat.
Vanaf de basisschool wordt in Nederland wanhopig gestreefd naar ‘leesplezier’ en is men op zoek naar aansluiting bij ‘de belevingswereld van het kind’. Met dat vrijblijvende recept zitten de Nederlandse taal en literatuur vanaf de start niet stevig genoeg ingebakken in het deeg van ons onderwijssysteem.
Dat de opheffing van de bachelorstudie Nederlands aan de Vrije Universiteit Amsterdam publiekelijk weinig meer dan gepruttel veroorzaakte is tekenend. Is er in afgelopen vijfentwintig jaar door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ooit een Spinozapremie , de hoogste Nederlandse overheidsonderscheiding voor een wetenschapper, toegekend aan een Neerlandicus? Ja, één keer, een kwarteeuw geleden, aan de historisch letterkundige en middeleeuwenspecialist Frits van Oostrom.
Zo werkt de taalketen precies de verkeerde kant op: wie heeft er zin om Nederlands te gaan studeren? Wie heeft er zin om leraar Nederlands te worden? Wie heeft er zin in de les Nederlands? Wie heeft er zin om een Nederlandse roman te lezen?
Dat de overheid deze verpaupering van het taal- en literatuuronderwijs in de afgelopen decennia zo heeft laten gebeuren, op zijn best ten gunste van andere prioriteiten, is helaas consistent met onze volksaard. Wij zijn een handelsnatie, geen cultuurnatie. Voeg daarbij de fatale keuze tussen alfa en bèta die ons steeds meer wordt opgedrongen en het resultaat is een overmatige nadruk op technologie, op economie, op digitalisering, op kijkcijfers en een structurele onderwaardering van de domeinen kunst, geschiedenis en literatuur.

Verpaupering
Is de teloorgang van het Nederlands misschien te verklaren door de opmars van het Engels in het secundair en hoger onderwijs? In kwalitatief opzicht in elk geval niet. Toen een van mijn kinderen in de vijfde klas van het vwo thuiskwam met haar leeslijst voor het vak Engels, bleken daar vier boeken op te staan. Het bleek nog erger te zijn: van die vier titels moest er één gekozen worden om te lezen. Eén.
Als wij er in Nederland genoegen mee nemen dat vwo-leerlingen één Engelstalig boek lezen en zich dan op de universiteit mogen inschrijven, als wij met zijn allen toestaan dat op universitaire opleidingen het Nederlands wordt afgeschaft, als wij onze Neerlandici niet weten te stimuleren en faciliteren tot grootsere prestaties ten gunste van onze nationale taalcultuur, als wij ook leerlingen niet beter equiperen voor deelname aan een groeiende tweetalige Nederlands-Engelse wereld en dito arbeidsmarkt, dan kiezen wij voor de volgende generaties het aller slechtste alternatief: een land dat zijn eigen taal op een matig niveau praktiseert en dat in de moderne vreemde talen, zelfs in het Engels, onvoldoende kan meekomen.
Het onderwijs in Nederland mag niet verder verpauperen, en het Engels moet niet van overheidswege bestreden worden. Op beide terreinen moet juist geïnvesteerd worden. Anders valt de volgende generatie tussen wal en schip.

Bron: Het Financieele Dagblad, 28 september 2019.

Een taal beheersen is belangrijk om mensen écht te leren kennen

De mening dat een bloeiende taalsector en goed talenonderwijs belangrijk is, delen wij bij European Language Centre. Wij trainen veel expats die in Nederland wonen en werken. Expats kunnen in Nederland een heel eind komen door Engels als voertaal te gebruiken. En internationaal georiënteerde organisaties in Nederland verwachten van hun medewerkers dat ze de Engelse taal goed beheersen. Maar, als expats hun collega’s, zakenpartners en de Nederlands cultuur écht willen begrijpen, is het nog steeds essentieel om Nederlands te leren. Ditzelfde geldt voor Nederlanders die naar een ander land verhuizen. Voor hun is het belangrijk de taal van dat land te leren.
Bel gerust voor meer informatie over onze zakelijke taaltrainingen en cultuurtrainingen: tel (020) 609 79 70. Of stuur een e-mail naar: info@europeanlanguagecentre.nl.