Laten we één taal blijven spreken

Zakelijke taaltraining in AmsterdamPleidooi van Gijs Kessler om het Nederlands te koesteren. Gijs Kessler is senior onderzoeker bij het internationaal instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.

Vlak na de ‘vluchtelingencrisis’ ging ik naast mijn werk nieuwkomers helpen zich het Nederlands eigen te maken. Ik was aangenaam getroffen door het enthousiasme waarmee grote aantallen vrijwilligers zich als taalcoaches en ‘taalmaatjes’ inspannen om nieuwkomers hun weg te laten vinden in een nieuw land en een nieuwe taal.
Des te merkwaardiger vond ik het dan ook dat tegelijkertijd het Nederlands te pas en te onpas wordt ingeruild voor het Engels als voertaal. Taalverwervingseisen voor migranten worden opgeschroefd, maar zelf stappen we zonder blikken of blozen over op het Engels. Deels lijkt dit ingegeven door de wens om niet provinciaal te lijken. Maar vaak wordt op het Engels overgeschakeld vanuit een misplaatste hang naar inclusiviteit.
In het geding is de positie van het Nederlands als cultuurdrager. Een taal is meer dan een communicatie-instrument, het verschaft ook het begrippenapparaat waarmee wij de wereld om ons heen duiden. Door ons in kennisrijke sectoren zo veelvuldig van het Engels te bedienen, sluiten we ons af voor de begrippen en concepten die in die taal niet bestaan. Dat leidt niet alleen tot een verarming van het debat, het vervormt ook de waarneming en analyse van onze samenleving. Bovendien sluit het grote lagen van de bevolking uit die zich minder makkelijk van het Engels bedienen.
Diversiteit, openheid en inclusiviteit bieden ongekende kansen voor onze samenleving, maar het is essentieel dat we daarbij met zijn allen wel één taal blijven spreken.

Bron: Trouw, 9 februari 2019

Een taal leren belangrijk om mensen écht te leren kennen

European Language Centre traint veel expats die in Nederland wonen en werken. Expats kunnen in Nederland een heel eind komen door Engels als voertaal te gebruiken. Maar, als ze collega’s, zakenpartners en de Nederlands cultuur écht willen begrijpen, is het essentieel om Nederlands te leren. Ditzelfde geldt voor Nederlanders die naar een ander land verhuizen.
Bij European Language Centre besteden we in onze taaltrainingen ook tijd aan het kennismaken met de cultuur van het land.
Bel gerust voor meer informatie over onze zakelijke taaltrainingen:
tel (020) 609 79 70. Of stuur een e-mail naar: info@europeanlanguagecentre.nl.