Tweede taal gebruikt waar mogelijk bestaande structuur

Het brein gaat uiterst efficiënt te werk bij het leren van een nieuwe taal. Als de woordvolgorde overeenkomt met die van de moedertaal, maakt het brein gebruik van de bestaande neurale structuren. Alleen voor afwijkende woordvolgorde moeten nieuwe netwerken worden aangelegd. Dit blijkt uit onderzoek waarbij Nijmeegse wetenschappers de hersenactiviteit registreerden tijdens het leren van een fictieve taal.

Als je een nieuwe taal leert, leer je nieuwe woorden en hun onderlinge relatie binnen één zin. Die nieuwe informatie integreer je vervolgens met je bestaande talenkennis. Tot nu toe was onbekend hoe het brein dit precies doet: wordt er voor de nieuwe taal een compleet nieuw verwerkingssysteem opgetuigd of past alles binnen de bestaande structuur? Het antwoord ligt in het midden, zo toont onderzoek van Kirsten Weber en haar collega’s aan.

Weber legde twintig Nederlandse proefpersonen in een MRI-scanner en leerde ze daar een fictieve, nieuwe taal: het Aliënees. Deze taal kent drie verschillende woordvolgordes voor de hoofdzin.

Weber was vooral geïnteresseerd in de hersenactiviteit tijdens het leren. De onderzoekers wisten al dat hersenactiviteit afneemt als iets dat al bekend is, wordt herhaald. Bij herhaling van iets onbekends neemt de activatie juist toe, waarschijnlijk door de vorming van nieuwe neurale representaties. En dat was precies wat de onderzoekster zag op de hersenscans: herhaling van voor Nederlanders vreemde woordvolgordes leidde tot een toename van de activatie in hersengebieden die betrokken zijn bij taalverwerking. Het herhalen van Aliënese zinnen in de Nederlandse woordvolgorde zorgde juist voor een afname van die activiteit.

Sneller in de vingers

Zorgt dat ervoor dat talen met dezelfde woordvolgorde als je moedertaal makkelijker te leren zijn? “Hoe meer overlap er is tussen de twee talen, hoe makkelijker het zal zijn om de nieuwe grammatica te leren”, bevestigt Weber. “Nieuwe informatie wordt waar mogelijk gekoppeld aan bestaande kennis. Dat betekent dat deze informatie makkelijker wordt geïntegreerd in het bestaande taalsysteem dan een onbekend systeem waar een nieuwe neurale representatie voor gebouwd moet worden. De proefpersonen presteerden ook net iets beter bij de Nederlandse woordvolgorde in het Aliënees dan bij de andere twee volgordes.”

Bron: kennislink.nl (http://www.kennislink.nl/publicaties/tweede-taal-gebruikt-waar-mogelijk-bestaande-structuur), 1 juli 2016.

Talenkennis uitbreiden

Overweegt u uw talenkennis uit te breiden? Onze taaltrainers kunnen u alles vertellen over hoe u de taal meest efficiënt kunt leren. Bekijk onze website voor onze zakelijke taaltrainingen. Heeft u vragen, bel gerust! Tel. (020) 609 79 70. Of stuur een e-mail naar info@europeanlanguagecentre.nl.