Het gebruik van de Nederlandse taal

De Nederlandse taal kent veel grammaticaregels en uitzonderingen op die regels. Het is dus logisch dat u soms twijfelt over het gebruik van woorden. Hieronder de uitleg van twee regels.

Vraag:
Wanneer gebruik je wier en wanneer wiens?

Antwoord:
Wiens wordt gebruikt als het verwijst naar een mannelijk persoon.
Voorbeeld: de man wiens vader…

Wier wordt gebruikt als het verwijst naar een vrouwelijk persoon  en voor een meervoud, ongeacht het geslacht.
Voorbeelden: de vrouw wier moeder… de kinderen wier ouders…

Wiens en wier worden vooral gebruikt in schrijftaal. In gesproken taal is van wie gebruikelijker.

Vraag:
Wanneer schrijf je ‘u’ met een hoofdletter?

Antwoord
:
Vroeger werd de aanspreekvorm u met een hoofdletter geschreven, maar dat is nu niet meer gebruikelijk. U wordt nu alleen met een hoofdletter geschreven als daarmee verwezen wordt naar een heilig persoon en/of aan het begin van een zin.

Dus: U bent van harte welkom maar we verzoeken om niet te roken.
Bron: taalvaardigheden.nl/taalweetjes

Grammaticakennis van onze trainers

Voor welke zakelijke taalcursus u European Language Centre ook belt, uw trainer is volledig thuis in de grammatica van de taal en beheerst de vaardigheden om het u uit te leggen. Heeft u vragen, bel gerust! Tel. (020) 609 79 70. Of stuur een e-mail naar info@europeanlanguagecentre.nl.