Engelse invloed op vervoegen werkwoorden

Sterke en gemengde werkwoorden hebben de neiging zwak te worden. Soms is dat acceptabel. Niemand zal meer bezwaar maken als een schrijver het werkwoord meten in de verleden tijd niet vervoegt als mat, maar als meette. Ervaarde is een prima alternatief voor ervoer en het zal ook geen eeuwen meer duren voor aanbeveelde een aanvaardbaar alternatief van aanbeval is.
De omgekeerde beweging, waarbij een zwak werkwoord sterk vervoegd wordt, is veel zeldzamer. Een uitzondering daarop is weven. Van oudsher wordt weven vervoegd als weefde, geweven, maar in plaats daarvan lezen we ook geregeld gewoven. De recente opkomst van gewoven wordt verklaard vanuit Engelse invloed. Op kleding labels worden geweven stoffen namelijk vaak woven genoemd (het deelwoord van to weave). Ook non-woven staat op veel labels. Dat heeft de variant gewoven een sterke impuls gegeven.

Bron: Trouw, 21 juli 2016

Grammatica in onze taaltrainingen

In onze taaltrainingen is grammatica een belangrijk onderdeel. Omdat al onze taaltrainers komen uit het land van de taal die u leert, is hun kennis van de grammatica uitstekend.
Kijk voor informatie over onze zakelijke taalcursussen op onze website. Heeft u vragen, bel gerust! Tel. (020) 609 79 70. Of stuur een e-mail naar info@europeanlanguagecentre.nl.