Actieplan: werklozen in Duitsland aan de slag krijgen

Aan de grens is de werkloosheid soms twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde, terwijl in Duitsland vaak een tekort is aan arbeidskrachten. Hiervan zouden duizenden werkloze Nederlanders in de grensstreek kunnen profiteren als er niet zulke grote verschillen zouden bestaan in wetten, regels, loon en sociale zekerheid. Ook beheersen steeds minder mensen in de grensstreek de Duitse taal. Er is een actieplan opgezet om hier verandering in te brengen.

Bron: De Volkskrant, 2 december 2014

Wist u dat…

European Language Centre u kan helpen om snel uw kennis van de Duitse taal te vergroten. Tijdens de training wordt ook aandacht besteed aan de Duitse cultuur. Belt u gerust voor meer informatie, tel (020) 609 79 70.