Opleidingen stappen te makkelijk over op Engels

Taaltrainingen voor professionalsUniversiteiten en hogescholen stappen soms te gemakkelijk over op het Engels als voertaal. Dit schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een advies aan demissionair minister Bussemaker van Onderwijs. Instellingen noemen drie redenen om over te stappen op Engels: omdat afgestudeerden terechtkomen op een mondiale arbeidsmarkt, omdat concurrerende instellingen het ook doen of omdat ze internationalisering en omgang met studenten uit verschillende culturen belangrijk vinden.
Tegenstanders zien dit met lede ogen aan. Ze vinden dat Engels het hoger onderwijs ‘vernielt’ omdat nuance en begrip verloren gaan in een taal waarin niet iedereen zich perfect kan uitdrukken. Daarnaast vrezen ze de ivoren toren: wetenschappelijke discussies of resultaten zijn niet meer te volgen voor wie het Engels niet machtig is.
Het KNAW neemt geen standpunt in, in deze discussie. De keuze voor Engels dan wel Nederlands moet elke opleiding zelf maken, zegt Janneke Gerards, voorzitter. ‘Waar het ons om gaat is dat opleidingen goede argumenten geven voor hun keuze en dat ze nadenken over hoe het onderwijs daarbij aansluit. De overstap naar Engels wordt nu niet altijd ondersteund door goed beleid. Docenten moeten worden getraind en ondersteund in die overgang. Taaltraining is niet genoeg, docenten moeten ook leren in te spelen op culturele verschillen in een groep en dat gebeurt weinig’, aldus Gerards.

Bron: Trouw, 12 juli 2017

Hulp nodig bij de overstap naar het Engels?

Stapt de hogeschool of universiteit waar u werkt of studeert ook over op Engels? Ziet u er tegenop en kunt u wel wat extra kennis van de taal gebruiken? European Language Centre helpt u hier graag bij. Voor snel resultaat kunt u direct beginnen met onze Intensieve Training. Ook hebben we speciale trainingen voor jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar! Bel gerust voor meer informatie, tel (020) 609 79 70.