Inhoud colleges onduidelijk door slecht Engels

Intensieve taaltraining Engels voor professionalsUit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat bijna 60 procent van de studenten door het steenkolenengels de inhoud van het college niet doordringt.
Een grote meerderheid van de 269 ondervraagde studenten aan het hbo en de universiteiten vindt het niveau Engels van de docenten ondermaats. Ze geven aan dat ze door de gebrekkige taalvaardigheid minder kennis opdoen dan als het college gewoon in het Nederlands was gegeven. ‘Dit is een mogelijk gevaar voor de kwaliteit van het onderwijs’, stelt LSVb-voorzitter Stefan Wirken.
Het Engelstalig opleidingsaanbod op universitair masterniveau is tussen 2009 en 2013 gestegen van 64 naar 80 procent. In het hbo wordt ongeveer een kwart van alle colleges in het Engels gegeven en dit percentage neemt toe. Wirken: ‘Internationalisering kan van toegevoegde waarde zijn, maar moet geen doel op zich zijn. De kwaliteit moet voorop staan’.

Bron: Telegraaf, 8 december 2015

Wilt u uw kennis van de Engelse taal ontwikkelen?

Wordt er van u verwacht dat u colleges/les geeft in het Engels?
European Language Centre kan u helpen bij het ontwikkelen van uw kennis van de taal. Wij trainen regelmatig docenten van diverse hogescholen. We bieden bijvoorbeeld de intensieve taaltraining Engels voor professionals. U leert de taal dusdanig spreken dat u een boodschap op een heldere, begrijpelijke manier kunt overbrengen. Uw flair en zelfvertrouwen zullen toenemen. Bel gerust voor meer informatie, tel (020) 609 79 70.