Hoe lang verwijst Engelsen nog naar Britten?

Gevolgen van de Brexit

Training zakelijk EngelsVolgens Van Dale worden met Engelsen de inwoners van Engeland bedoeld, maar in de praktijk gebruiken schrijvers dat woord vaak ter aanduiding van alle inwoners van het Groot-Brittannië, dus ook de Schotten en de Welshmen. Een reactie op de Brexit luidde ‘Zonder de Engelsen worden de rollen van Duitsland en Frankrijk in de Europese Unie opeens relatief groter’. Dat met ‘Engelsen’ de Britten worden bedoeld, is enigszins vergelijkbaar met ‘Hollanders’ ter aanduiding van alle Nederlanders.
Omdat zich bij het EU-referendum een scheiding van geesten tussen de Schotten en de inwoners van Engeland heeft afgetekend, zal het in de toekomst weer belangrijk worden om ‘Engelsen’ te reserveren voor de inwoners van Engeland. Als de Engelsen, de Schotten en de Welshmen gezamenlijk worden bedoeld, is alleen ‘Britten’ de geëigende term.

Bron: Trouw, 29 juni 2016

Het gebruik van de Engelse taal

De Brexit heeft veel gevolgen, maar de betekenis van de Brexit voor de voertaal binnen de EU is naar verwachting niet groot. Engels is onmiskenbaar de belangrijkste voertaal in EU-instellingen en de externe communicatie van de EU zou teveel aan impact verliezen als dat stel op sprong zou veranderen (bron: http://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/24/wat-betekent-de-brexit-voor-nederland-en-de-eu).
Het goed spreken en schrijven van de Engelse taal blijft dus een pré. De trainers van European Language Centre helpen u hier graag bij. Kijk voor meer informatie over onze training zakelijk Engels op onze website. Heeft u vragen, bel gerust!
Tel. (020) 609 79 70. Of stuur een e-mail naar info@europeanlanguagecentre.nl.